Aktuelle driftsforstyrrelser

Læs her aktuelle driftsforstyrrelser.

Nyheder

Varsling om prisstigning på fjernvarme.

Tirsdag d. 22. marts 2022
Videbæk Energiforsyning hæver prisen på fjernvarme pr 1. maj 2022, som følge af de stigende naturgaspriser.

Helt præcist hæver vi prisen på det variable forbrug (kWh) fra 28,88øre/kWh til 61,00øre/kWh.
For dig som forbruger betyder dette en øget varmeudgift for hele 2022 på et standardhus på 130 m2 på cirka kr. 2.600

Videbæk Energiforsyning bruger kun naturgas til ca. 1/3 af varmeproduktionen, men trods dette, ser prisstigningen på naturgas ud til at kunne blive så voldsom og langvarig,
at vi er nødt til at reagere nu, så den ekstra varmeregning kan spredes ud over en længere periode fremfor at risikere, at du vil blive ramt af en stor efterregulering ved årsafslutningen.

Baggrunden for prisstigningen er som nævnt de øgede priser på naturgas, som vi forventer vil blive større og længerevarende end først antaget på grund af krigen i Ukraine
og den deraf følgende nedgang i den købte naturgasmængde fra Rusland.

Indtil ultimo februar havde vi en klar forventning til, at når vinteren var ovre ville gasprisen finde ned i mere ”normalt leje”,
men krigen i Ukraine har desværre pustet til naturgasprisen igen, og dermed er vores forventning nu ændret til, at vi kommer til at
se ind i et enormt ustabilt marked som dag for dag kan ændre sig markant.

Videbæk Energiforsyning håber, at situationen i Ukraine snart må stabiliseres, så der igen bliver fred i Europa. Dernæst håber vi, at energipriserne må komme ned i et normalt leje igen.

Giver denne uventede prisstigning udfordringer med betaling, kan Energiforsyningen kontaktes på 97 17 16 88, angående en eventuel afdragsordning.
Vores telefontid er mandag - onsdag kl. 08.00-12.00 og torsdag kl. 08.00-15.00.

Strømafbrydelse 
Tirsdag den 1. februar 2022 blev det meste af Videbæk by ramt af en
omfattende strømafbrydelse på grund af overgravning af et højspændingskabel.
Efter kort tid havde alle strøm igen.

Vandbrud 
Mandag d. 31. januar 2022 kl. ca. 23.00 havde vi et vandbrud på Dyrvigsvej.
For at udbedre skaden, blev vi nød til at lukke for vandet på følgende adresser:
Bredgade  1 - 19
Fabriksvej 1
Efterfølgende kan vandet være grumset og uklart, men dette kan afhjælpes ved at 
lade vandet løbe et stykke tid,
Vi beklager de gener dette medfører.

Manglende vandforsyning
Lørdag d. 29 Januar 2022 omkring kl 17.30 var vandværket gået i stå.
Forbrugere i Videbæk og Herborg havde ikke vand i vandhanen.
Det skyldes at vandværkets Maksimalafbryder (minder om et HPFI-relæ) var koblet ud.
Årsagen var en fejl i det overliggende højspændingsnet, som forårsagede 
at spændingskvaliteten forringes og dermed koblede Maksimalafbryderen ud. 
(som den skal).
Omkring kl. 17.50 var vandforsyningen tilbage til "normalen".

Kære Alle Fjernvarme interessenter i Vorgod-Barde - Oprettet: 02/09-2021
Vi må konstatere at der for nuværende ikke er nok tilmeldte til fjernvarmeprojektet i Vorgod-Barde. Forudsætningen for projektet var 220 tilmeldte, og her pr. 31 August 2021 var der i alt 128, hvilket ikke er tilstrækkeligt til, at projektet kan gennemføres. Da projektet således ikke bliver til noget, er de 128 tilmeldte løst fra deres tilsagn om at tilslutte sig fjernvarme.


Varmespild kortlægges med droner
I de kommende uger overflyves hele Videbæk by om natten med droner for at kortlægge sivende lækager og brud på fjernvarmenettet. Kortlægningen kan også fortælle, om der er spild at varme helt ind til soklen på de enkelte huse. Videbæk Energiforsyning har entreret med firmaet BL Termogrfi, som vil flyver i 80 til 120 meters højde, hvorfra alle lækager ses som orange felter på det termiske kort, som kommer ud af overflyvning. Overflyvninger sker i tidsrummet 23 ti 06, men kun hvis vejret tillader det. Kortlægning ventes afsluttet inden påske. Formålet er at Videbæk Energiforsyning kan iværksætte reparation af brud på fjernvarmenettet, så vi kan sikre en stabil drift for forbrugerne. Hverken personer eller aktiviteter kan genkendes på de termiske optagelser, der i øvrigt også kun benyttes internt.


Strømmen svigtede fredag morgen
En fejl i et hovedkabel i Bredgade er årsag til, at Videbæk by stod uden strøm fredag morgen. Det er et 10 kV kabel som strækker sig fra midtbyen og hen til Centerparken. Fejlen er ikke udbedret, med strømmen er ledt ad andre veje til forbrugerne, hvor de sidst fik strømmen tilbage omkring kl. 8.30.
Fejlen opstå omkring kl. 6.30 og siden har Energiforsyningen arbejdet på at koble forbrugerne gradvist ind.

Varmen væk på Solsorten
Umiddelbart efter nedbruddet sprang et fjernvarmerør på Solsorten læk. Vi er i gang med at grave og derfor regner vi med at der er varme til forbrugerne der inden frokost.   


95 fik svar på varmetilbud
Vi er meget godt tilfredse med de mange deltagere på trods af, at det foregik online. 36 tirsdag og 59 torsdag aften. Det er rigtig flot. Vi oplever stor spørgelyst og med mange gode og relevante spørgsmål, som viser at borgere i Vorgod-Barde har sat sig ind i tilbuddet om at få fjernvarme i husene fra Videbæk Energiforsyning. 

Fjernvarme på vej til Vorgod-Barde
Videbæk Energiforsyning har på opfordring fra Vorgod-Barde området indledt en undersøgelse af at sende fjernvarme fra Videbæk til Vorgod-Barde. I 2021 giver staten tilskud på 20.000 kr. pr. husstand, hvis man omlægger til fjernvarme.


Pr. 1. janaur 2021 ændres antallet af acontorater fra 6 til 4.
Betalingerne inderholder kvartalsopgørelser på el, samt aconto rate på el, vand og varme for 3 måneder.
Fremtidige betalingsdatoer er 1. februar - 1. juni - 1. september - 1. december.


Vi lægger rør til nye boliger
I øjeblikket graver vi på de nye udstykninger på Høgevej bag ved ABC. Her udstykkes en række nye byggegrunde, hvoraf flere allerede er reserverede. LÆS MERE
Hos Videbæk Energiforsyning er vi klar til at levere energi, varme og frisk vand til de nye husstande, der får Videbæk til at vokse mod vest.


Fjernvarmen bliver en anelse dyrere i 2021
For et gennemsnitshus i Videbæk skal man regne med en lille stigning i den årlige varmeudgift på 452 kr. Det er dog stadigt langt under landsgennemsnittet. LÆS MERE HER

Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Om cookie-politikker
Nej tak
Accepter cookies