Fjernvarmeforsyning

Pr. 1. januar 2018

                            Excl. moms       Incl. moms      
Fjernvarme - kWh   22,00    27,50    øre
Abonnement - pr.måler årligt   770,00    962,50    kr.
Effektbidrag - pr. m² årligt   12,00    15,00    kr. 
             
Tilslutningsbidrag                     
Fritliggende énfamiliehus                  18.000,00    22.500,00    kr. 
Kæde- og rækkehus    12.000,00    15.000,00    kr. 
Ældrebolig/lejlighed    9.000,00    11.250,00    kr. 
Ungdoms- og ældrebolig uden vandvarmer   7.200,00     9.000,00    kr.
Erhverv/industri/øvrige - pr. m²   120,00    150,00    kr.
Stikledning - pr. m (max. 36 mm)   650,00    812,50    kr.
Byggemodning - ledningsnet i område      Faktiske omkostninger