Bestyrelsen

Formand:                                            Ingolf Nielsen   
Næstformand:    Bent Stræde   
Kasserer:    Hans Lauridsen   
Sekretær:    Søren Danielsen   
       
Øvrige medlemmer:    Kaj Kristensen   
    Niels Ove Henriksen   
    Jørgen Ladekjær  

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen.

Der afgår hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer, hvert 3. år dog 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen varetager - under ansvar overfor generalforsamlingen - selskabets anliggender.