Intern overvågning

Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) § 19 foreskriver, at Vandselskaber skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver vandselskabets tiltag for at sikre,

  • at aftaler indgås på markedsvilkår
  • at aftaler foreligger skriftligt
  • at der føres kontrol hermed

Du kan læse om Intern overvågning for Videbæk Vand A/S her: