Nyheder

 

Driftsforstyrrelser

Der er i øjeblikket ingen planlagte driftsforstyrelser.

Fjernvarme

Der er for nuværende en under/overdækning på fjernvarmen.
Det betyder, at den variable del fra den 1. september - 31. december 2017 er 0 øre pr. kWh

Der vil ikke blive opkrævet aconto for varme for resten af 2017
Grunden hertil er at der tidligere år er opkrævet for meget.
For hele 2017 vil der blive beregnet en gennemsnitlig pris.

Igangværende projekter

 

Fjernvarme

Byggemodning i Soldugvej”.

Tilslutning af nye forbrugere bl.a. Bredgade

 

 

                    

Vi forventer at fortsætte med udskiftning af gamle fjernvarmestik i 2017.

     Y-overgang fra enkeltrør til TWIN-rør.

     Y-overgangs "ben" til montering få hovedrør.

 

Elforsyning

I 2016 kabellagde vi luftledningerne på Granvænget og Stationsvej.

Udskiftning af gadelys tilLED belysning er fortsat i 2017 og forventes næsten afsluttet i vinteren 2017/18.

Nyt belysning i forbindelse med kunstpavillonen.

Dette sker for at sikre forsyningssikkerheden, og som en naturlig del af udviklingen.

I Videbæk har vi ikke meget luftledning tilbage, og vi forventer at have kabellagt alt luftledning med udgangen af 2018.

På de gader, hvor der kabellægges, kommer der også nyt gadebelysning med energivenlige LED-armaturer. Disse armaturer giver så stor en besparelse på driften, at der ikke længere vil blive slukket for hvert andet gadelys om natten, der hvor disse armaturer er opsat.

 De gamle luftledninger på Vandmøllevej nedtages.

 

Vandforsyning

Vi er i øjeblikket igang med at udskifte de vandmålere, der ikke er fjernaflæste.
Vandmålerne udskiftes med fjernaflæste vandmålere. Aflæsningenen foregår ved
hjælp af en mobilenhed, der opfanger signaler fra vandmåleren, når vi kører rundt
i området.
Så hvis I har bemærket, en af vore biler køre langsomt forbi eller helt op i jeres
gårdsplads er det for at aflæse vandmåleren.