Videbæk Elnet A/S

Priser pr. 1. januar 2017 for C-forbruger.

      Excl. moms       Inkl. moms      
Afgifter            
Videbæk Net   11,78   14,73   øre pr. kWh
Overliggende net    4,16   5,20   øre pr. kWh
Offentlige forpligtigelser (PSO)     17,30   21,63   øre pr. kWh
System- og nettarif (Energinet.dk)    8,30   10,38   øre pr. kWh 
Elafgift    91,00   113,75    øre pr. kWh 
             
             
Abonnement             
Pr. måler - årligt   660,00   825,00   kr.
Månedskunder - årligt    2.124,00    2.655,00   kr. 
             
Elvarme m.m.             
Elafgift over 4.000 kWh - BBR registreret   40,50   50,63   øre pr. kWh
             
Tilslutningbidrag            
Parcel    13.550,00   16.938,00   kr.
Tæt/lav bebyggelse    10.750,00   13.438,00   kr.
Etagelejligheder    8.950,00   11.188,00   kr.
Enfase-installationer (kun tekniske installationer)    1.570,00   1.963,00   kr.
Erhverv pr. Amp    1.010,00   1.263,00   kr.

 

Priser for B-forbrugere og markedsadgang - Kontakt kontoret.