Videbæk Elnet A/S

Priser pr. 1. januar 2018 for C-forbruger.

      Excl. moms       Inkl. moms      
Afgifter            
Videbæk Net   11,78   14,73   øre pr. kWh
Overliggende net    4,61   5,80   øre pr. kWh
Offentlige forpligtigelser (PSO)     14,90   18,70   øre pr. kWh
System- og nettarif (Energinet.dk)    8,00   10,00   øre pr. kWh 
Elafgift    91,40   114,25    øre pr. kWh 
             
             
Abonnement             
Pr. måler - årligt   660,00   825,00   kr.
Månedskunder - årligt    2.124,00    2.655,00   kr. 
             
Elvarme m.m.             
Elafgift over 4.000 kWh - BBR registreret   40,70   50,87   øre pr. kWh
             
Tilslutningbidrag            
Parcel    13.900,00   17.375,00   kr.
Tæt/lav bebyggelse    11.000,00   13.750,00   kr.
Etagelejligheder    9.200,00   11.500,00   kr.
Enfase-installationer (kun tekniske installationer)    1.610,00   2.012,50   kr.
Erhverv pr. Amp    1.035,00   1.293,75   kr.

 

Priser for B-forbrugere og markedsadgang - Kontakt kontoret.