Hvem ejer stikledningen?

Ledningsoplysninger 
I jorden ligger der en række forsyningsledninger, som forsyner Videbæk-området med el, fjernvarme og vand.

Videbæk Energiforsyning udleverer på forespørgsel tegninger, som viser placering på el-, fjernvarme- og vandledninger i offentlige arealer. Placering af ledninger på privat grund kender vi kun i et vist omfang.

Elforsyning
Hvert hus er forbundet med et kabelskab, hvorfra der løber en stikledning ind til den enkelte husstand. Videbæk Energigorsyning ejer kabelnettet frem til kabelskabet. Stikledningen, der går fra kabelskabet og ind til det enkelte hus, ejer grundejeren selv.

Kabelsøger
Der kan mod betaling sendes en medarbejder ud med en kabelsøger, der kan finde elstikledninger.